BRED kompetanse innen inspeksjonstjenester


Vi har utført inspeksjonstjenester
på mange av offshoreinstallasjonene
på norsk sokkel